95. výročie spoločnosti SSE

95. výročie spoločnosti SSE