top of page

VÝSTAVY

& MARKETY

PRIESTOR JE VYHĽADÁVANÝM AJ AKO DEJISKO VÝSTAV, VEĽTRHOV A MARKETOV. DO HLAVNEJ HALY JE MOŽNÉ UMIESTNIŤ AUTOMOBIL, ZREALIZOVAŤ PREHLIADKU NOVEJ KOLEKCIE BICYKLOV ČI VYSTAVAŤ PREDVÁDZACIE MÓLO.

Pri výstavách a veľtrhov vieme v rámci jedného priestoru pracovať s výstavnou plochou, kaviarenskou časťou a so zónou s pódiom, na ktorom sa môžu odohrávať inšpiratívne rozhovory či workshopy.

Vnútorný priestor je prepojený s terasou, v Event House sa nachádza tiež bar a reštaurácia, preto je vhodný aj na realizovanie rodinných podujatí, ktoré spájajú nákupy s príjemnou atmosférou. V bočnej hale je možné vybudovať zónu pre deti.

bottom of page